درس طراحی مکانیزمها (کارشناسی ارشد طراحی صنعتی) (مهندس مقیمی)

از مدرسه طراحی
پرش به: ناوبری، جستجو

چگونه نمره خوبی بگیرید

در صفحه چگونه از درس طراحی مکانیزمها (کارشناسی ارشد طراحی صنعتی) (مهندس مقیمی) نمره خوبی بگیرید به دوستان خود بگویید چطور نمره خوبی از این درس بگیرند و نظر آنان را در این مورد بخوانید.

ترم پاییز 93 - دانشگاه هنر

پروژه های سینتیک

 1. وسیله ورزشی پارک - مریم احمدی و نیک ناز بخشایشی - پروژه سینتیک - درس طراحی مکانیزم - استاد: مهندس مقیمی - دانشگاه هنر - آذر 93
 2. وسیله ورزشی پارک - رویا فلاح ، نینا طهماسبی و عادل عباسی آزاد - پروژه سینتیک - درس طراحی مکانیزم - استاد: مهندس مقیمی - دانشگاه هنر - آذر 93
 3. وسیله ورزشی پارک - ویدا تهرانی سرشت و آیلر جلیله - پروژه سینتیک - درس طراحی مکانیزم - استاد: مهندس مقیمی - دانشگاه هنر - آذر 93
 4. وسیله ورزشی پارک - نازنین هنر و صدف نجفیان - پروژه سینتیک - درس طراحی مکانیزم - استاد: مهندس مقیمی - دانشگاه هنر - آذر 93
 5. وسیله ورزشی پارک - محمدرضا تهرانی فر و علی خلیلی - پروژه سینتیک - درس طراحی مکانیزم - استاد: مهندس مقیمی - دانشگاه هنر - آذر 93

پروژه های سینماتیک

اسامی این پروژه ها به نظرتان عجیب هستند؟ نام گذاری کارهای دانشجویی را ببینید.

 1. طراحی مکانیزم درب دستشویی هواپیما - مهدی مقیمی - پروژه سینماتیک - درس طراحی مکانیزم - استاد: مهندس مقیمی - دانشگاه هنر - آذر 93
 2. طراحی مکانیزم صندلی سه حالته - رویا فلاح - پروژه سینماتیک - درس طراحی مکانیزم - استاد: مهندس مقیمی - دانشگاه هنر - آذر 93
 3. طراحى مكانيزم ٤ميله اى برای نمايش كفش در فروشگاه-صدف نجفیان-پروژه سینماتیک-درس طراحی مکانیزم-استاد:مهندس مقیمی-دانشگاه هنر-آذر 93
 4. طراحی میز - ویدا تهرانی - پروژه سینماتیک - درس طراحی مکانیزم - استاد: مهندس مقیمی - دانشگاه هنر - آذر 93
 5. - نینا طهماسبی - پروژه سینماتیک - درس طراحی مکانیزم - استاد: مهندس مقیمی - دانشگاه هنر - آذر 93
 6. طراحی چرخ های کوله پشتی - آیلر جلیله - پروژه سینماتیک - درس طراحی مکانیزم - استاد: مهندس مقیمی - دانشگاه هنر - آذر 93
 7. طراحي مكانيسم بسته بندي گل هاي شاخه بريده-محمد رضا تهراني فر- پروژه سینماتیک - درس طراحی مکانیزم - استاد: مهندس مقیمی - دانشگاه هنر - آذر 93
 8. طراحی میز جلوی سرنشین هواپیما - علی خلیلی - پروژه سینماتیک - درس طراحی مکانیزم - استاد: مهندس مقیمی - دانشگاه هنر - آذر 93
 9. طراحی قوری اتوماتیک، مناسب افراد مسن - عادل عباسی آزاد - پروژه سینماتیک - درس طراحی مکانیزم - استاد: مهندس مقیمی - دانشگاه هنر - آذر 93
 10. باز شدن در ون به سمت بالای خودرو - نازنین هنر - پروژه سینماتیک - درس طراحی مکانیزم - استاد: مهندس مقیمی - دانشگاه هنر - آذر 93
 11. میز اتوی دیواری - نیک ناز بخشایشی - پروژه سینماتیک - درس طراحی مکانیزم - استاد: مهندس مقیمی - دانشگاه هنر - آذر 93
 12. پایه رول کاغذ - مریم احمدی - پروژه سینماتیک - درس طراحی مکانیزم - استاد: مهندس مقیمی - دانشگاه هنر - آذر 93

مقالات دایرة المعارف

دانشجویان عزیز دانشگاه هنر لطفا لیست مقالاتی که در ویکی خواهید نوشت رو اینجا اضافه کنید (لطفا فرمت رو ملاحظه بکنید):

 1. درجه آزادی (نینا طهماسبی)
 2. سینماتیک (نینا طهماسبی)
 3. مکانیزم گراشف (رویا فلاح)
 4. قانون کوتزباخ (ویدا تهرانی)
 5. بند (مکانیزم ها) linkage (علی خلیلی)
 6. مکانیزم خط راست روبرت (نازنین هنر)
 7. مفصل (مکانیزم ها)joint (عرفان تهرانی)
 8. مکانیزم خط راست (آیلر جلیله)
 9. مکانیزم لغزنده لنگی ( نیک ناز بخشایشی )
 10. یوک اسکات (عادل عباسی)
 11. مکانیزم چهار میله ای (صدف نجفیان)
 12. سینتیک (مریم احمدی)